Kata Kata Bijak


Kerendahan Hati
Desember 30, 2008, 2:30 pm
Filed under: kerendahan hati | Tag: ,

Kerendahan hati menuntun pada kekuatan

bukan kelemahan.

Mengakui kesalahan dan

melakukan perubahan atas kesalahan

adalah bentuk tertinggi

dari penghormatan pada diri sendiri.

(John McCloy)

Technorati tags: ,
Iklan